BALKANLAR

Bosna Hersek-ABD Ortak Tatbikatı ve Balkanlar’da Artan Gerilim

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Saraybosna Büyükelçiliği tarafından 8 Ocak 2024 tarihinde yapılan açıklamaya göre; Dayton Barış Anlaşmaları’na aykırı olarak Sırp bölgelerinde yaşanan “ayrılıkçı faaliyetlere”...

Batı’nın Bosna Hersek Dış Politikasındaki Yeri

Balkanlar hem demografik yapısı hem de jeopolitik konumu hasebiyle küresel aktörlerin dış politikasında yer edinmiştir. Bölge devletlerinin kozmopolit yapısı, zengin bir kültürel mirasa sebep...

Sırbistan’da Erken Parlamento Seçimleri ve Dış Politikaya Etkileri

1 Kasım 2023 tarihinde Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkede yaklaşık dört yıl içerisinde üçüncü kez yapılacak olan erken parlamento seçimlerinin tarihini 17 Aralık 2023...

Avrupa Birliği’nin “Batı Balkanlar Sınavı”

Avrupa Birliği (AB), ekonomik ve sosyal açıdan bütünleşme çabalarını hızlandırmıştır. Bahse konu çabanın en önemli çıktılarından biri ise Batı Balkanlar açılımıdır. Zira Batı Balkanlar’daki...

ABD’nin Kosova-Sırbistan Gerilimine Yaklaşımı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Soğuk Savaş’tan sonra “dünyanın jandarmalığını” üstlenmiş ve uluslararası sistemin tek kutuplu hale geldiği iddia edilmiştir. Ancak konjonktüre bakıldığında her ne...

Bosna-Hersek İç Siyasetindeki Bölünmüşlüğün Dış Politikaya Yansımaları

7 Ekim 2023 tarihinde başlayan Hamas-İsrail çatışmalarında birçok sivil hayatını kaybederken Ortadoğu, süregelen bir sınamanın yeni boyutlarıyla karşı karşıya kalmıştır. Yaşanan gelişmeler dünya gündemindeki yerini...

120 Yıldır Süren Dostluk: Bulgaristan-ABD

Uluslararası ilişkiler, tarihle birlikte değişen politik, ekonomik ve stratejik dinamikler nedeniyle sürekli bir dönüşüm içerisindedir. Bu evrimsel sürecin bir yansıması olarak, farklı coğrafyalardaki ülkeler...

Batı’yla İlişkiler Çerçevesinde Yunanistan Dış Politikası

Son dönemde Yunanistan, dış politikada Batı’yla konsolide olmuş bir şekilde hareket etmektedir. Nitekim uluslararası kamuoyunda Miçotakis yönetiminin istikrarı ile ekonomik gelişmesi arasında kurulan bağ,...

Brüksel’in Kosova-Sırbistan İlişkilerine Yaklaşımı

Balkanlar, jeopolitik konumu hasebiyle tarihsel süreçte cazibe merkezi olmuş bir coğrafyadır. Bir yandan Akdeniz ve Karadeniz’e açılan kapı bir yandan ise Asya ve Avrupa...

Azerbaycan’ın Balkanlar’daki Enerji Güvenliğine Katkısı

Son dönemde Azerbaycan ve Balkan ülkeleri arasında bir yakınlaşmanın olduğu görülmektedir. Bu yakınlaşmanın temelinde ise enerji faktörü yatmaktadır. Özellikle devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı küresel...

Önerilenler