Yazar Hattı

ANKASAM; geniş vizyonlu, stratejik öngörü ve analiz yeteneğine sahip, uluslararası ilişkiler, tarih, ekonomi, hukuk, sosyoloji, psikoloji ve teoloji disiplinleri öncelikli olmak üzere, araştırma merkezimizin web sitesinde belirtilen bölgesel-işlevsel çalışma konularında uzmanlaşma sürecinde olan genç akademisyenlere-araştırmacılara www.ankasam.org sitesinde daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış özgün çalışmalarını yayınlama imkânı sunmaktadır.

Aşağıda belirtilen yazım kurallarına uygun yazılmış yazılarınızı [email protected] e-posta adresimize gönderebilirsiniz.

Yazım Kuralları

  • Times New Roman, 12 punto ve 1 satır aralığı kullanılacak.
  • Başlık ortalanmış bir şekilde, 12 punto, kalın (bold) ve kelimelerin ilk harfi büyük olacak.
  • Yazarın adı ve soyadı, varsa unvanı ile birlikte başlığın sağ alt köşesinde yer alacak.
  • Yazılarda dipnot yöntemi kullanılmayacak. Sonnot yöntemi kullanılacak. Sonnotlar rakam ile belirtilecek.
  • Alt başlıklar sola dayalı, başharfler büyük ve kalın yazılacak.
  • Paragraflar için satırbaşı boşluk bırakılmayacak.
  • Paragraf sonrası boşluk bırakılacak.
  • Sayfa numaraları sağ alt köşede ve (x/y) şeklinde yer alacak.